Tủ chuyển đổi DC -> AC và hệ thống chống sét lan truyền