Cosse tin hieu MHD

Khuyến Mãi Khủng Đầu Cos RV, SV

Chung tay phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. MHD tung chương trình khuyến mãi đầu cos tín hiệu RV và SV chất lượng cao. Đây là cơ hội trữ hàng với mức giá tốt nhất cho doanh nghiệp.

Tham khảo bài viết 

Đầu cos là gì ? Sử dụng thế nào ?

Đầu Cos SV còn được gọi là đầu cos chĩa, đầu cos chữ y , cos chụp nhựa .

dau cos

Chất liệu Đồng thau / Đồng đỏ
Chụp nhựa PPC
Công nghệ xi Mờ
Màu Đỏ

Đầu Cos RV còn được gọi là đầu cos tròn

Đầu cosse tròn RV

Chất liệu Đồng thau / Đồng đỏ
Chụp nhựa PPC
Công nghệ xi Mờ
Màu Đỏ

Chức năng của đầu cos RV và SV

Cả hai đầu cos RVSV đều là đầu cos tín hiệu có chức năng gần giống nhau ứng dụng tùy thuộc vào thiết kế kết nối của thiết bị cáp phát điện, tủ điện, bình trong xe máy, mcb

Tham khảo các loại đầu cos tín hiệu khác

http://daucos.com/danh-muc/dau-cos-tin-hieu/